2021-11-09 07:05Medlemsinfo

Ingen puls utan din – över 40 städer medverkar i nationellt manifest

Intresset för det lokala näringslivet och vår närmiljö har ökat drastiskt på grund av pandemin och miljöhot. Över 40 städer går idag den 9 november ut med ett gemensamt upplysningsmanifest under parollen INGEN PULS UTAN DIN för att förstärka kunskapen om hur varje konsument kan påverka stadskärnans och samhällets utveckling genom sina val. En levande stadskärna skapar trygghet och arbetstillfällen.

Syftet med den nationella upplysningsinsatsen är att på ett engagerande och enkelt sätt förklara vad lokal konsumtion innebär i form av inhemska skatteintäkter, arbetstillfällen, miljöaspekter, påverkan på det lokala utbudet av verksamheter, upplevelser och naturliga icke-kommersiella mötesplatser. Saker som alla tar för givet, men som på olika sätt hänger ihop med konsumenters val.

Upplysningsinsatsen kommer att synas nationellt i olika digitala medier, där över 40 medverkande cityorganisationer sprider budskapet lokalt i sina städer. På  www.ingenpulsutandin.se hittar du information om om den fleråriga kampanjen, vilka städer som deltar, kontaktpersoner samt pressmeddelandet som går ut idag.

– Jag är stolt över idérikedomen, den starka samverkan och långsiktigheten som kommit fram från cityorganisationerna ännu en gång. På detta sätt är alla med och bidrar till bland annat hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Varje liten del betyder mycket på sikt och kan man växla upp och göra det tillsammans så blir det ännu större effekt. Denna kampanj kommer att vara aktuell under lång tid, för vår gemensamma framtid som invånare i Sveriges städer, säger Björn Bergman, vd på Svenska Stadskärnor.

Våra val är viktigare än vi förstår

– I arbetsgruppen har vi haft fokus på att lyfta ett ganska så komplext ämne och göra det mer lättillgängligt just kring varför det är viktigt att värna sin lokala plats. Pandemin har åter satt det lokala i fokus och vi upplever att det finns en större öppenhet bland människor att ta till sig effekterna kring val av konsumtion. När vi nu är drygt 40 städer som anslutit oss hittills, hoppas vi att kampanjen ska få bra genomslagskraft och få folk att tänka till och bidra till en hållbar och långsiktig förändring, säger Pia Sandin, VD på Malmö Citysamverkan samt Lisa Thörn, VD på Uppsala Citysamverkan i ett gemensamt uttalande.

Representanter från arbetsgruppen:

Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan 0733-307015

Lisa Thörn, VD Uppsala Citysamverkan0709-140080

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor 0702-238624


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.