2020-10-12 13:39Medlemsinfo

Håll i och håll ut – pandemin är inte slut

Detta år har vi fått ställa in och ställa om. Vi fick avblåsa vår populära årskonferens och våra utmärkelser. Nu senast beslutade styrelsen att ställa in Årets Purple Flag stad i år. Det känns som om 2020 är ett pausår, en tid för reflektion och förnyelse. Vi har tvingats att fundera över vad som är viktigt och ifrågasätta gamla metoder. När vi kommer ur det här kommer vi att vara effektivare, mer digitala och fokuserade, men vårt behov av socialt umgänge och fysiska möten kommer fortfarande att vara väsentligt för oss.

Vi kommer därför att genomföra Årskonferensen 2021 fysiskt i Östersund och vi kommer att delaut utmärkelsen Årets Stadskärna 2021. Det kommer att bli ett corona-säkrat evenemang ochvi kommer att uppfylla alla myndighetskrav och råd. Boka den 27-28 maj 2021 för att möta kollegorna igen och få inspiration av goda exempel.


Hur är läget?

Det är en ständigt återkommande fråga med skiftande svar, beroende på vem frågan är ställd till och när i tiden. Vi har de senaste månaderna ställt den till aktörer inom handeln, besöksnäringen och fastighetsbranschen och den 21 oktober kl 10.00-11.15 vänder vi oss till kommunerna för att höra deras perspektiv. Hoppas du har möjlighet att delta. Se inbjudan här.

Dessa webinar har varit väldigt uppskattade så vi kommer att fortsätta samtalen i webinarform, så håll utkik på vår hemsida och våra sociala medier. Här kan du se våra tidigare inspelade webinars. 


HÖGAKTUELLT  –  Värden i den nya världen • SUA 4 november

Sweden Urban Arena i Stockholm, Göteborg och Malmö

Årets SUA-konferens tar upp högaktuella ämnen som kommer att prägla vår vardag framöver. Här kan du ta del av programmet. Välj vilken stad du vill anmäla dig till fysiskt eller via länk. Var steget före, inhämta ny kunskap, inspiration och delta i samtalen.

Några smakprov:

Vilka möjligheter kan AI skapa inom retail och hur används det idag? Hur tar man det steget in i den nya tekniken och vilka etiska ställningstaganden bör man ta? Hör Josefin Rosén, Practice Leader for AI & Analytics på SAS Institute, dela med sig av värden och värderingar kring den nya tekniken på #SwedenUrbanArena 2020.

Vad händer när handelsplatser investerar långsiktigt i engagerande, affärsnyttiga och samhällsnyttiga projekt? Hermes Holm på Miltton Sweden berättar om arbetet med att etablera entreprenörshubben Changers Hub i Sturekvarteret och vilka effekter arbetet fått på kort och lång sikt.

Hur värderar en e-handlare den fysiska butiken? Vad är strategin bakom en etablering och hur följer man upp investeringen? Hör CDLPs grundare och VD, @Andreas Palm på Sweden Urban Arena 2020.


Därför la man ner centrumföreningen i Borlänge

BID-FORUMs frukostwebinar 9 nov kl 08.30-09.30

Borlänge är känd som en handelsstad, där handeln är den bransch som sysselsätter flest invånare. Stadskärnan är viktig och likaså samarbetet med kommunen, fastighetsägare och övriga näringsidkare. 2018 lades centrumföreningen ner. Hur startar man en ny samverkan mellan offentliga och privata aktörer för att bättre möta behovet av stadens fortsatta utveckling? Sofi Olsson, BID-manager i Borlänge berättar om deras utvecklingsresa från start till BID-diplomering.

Anmälan till erika.braun@svenskastadskarnor.se senast 6 nov kl 16.00.Webinaret är gratis för våra medlemmar, övriga debiteras 295 kr + moms.

Se inbjudan här 


 Kunskap är en färskvara

Här har vi deltagare från vår senaste utbildning Det coachande ledarskapet som är en fortsättning Personligt ledarskap. Att mötas, dela erfarenheter och inhmäta ny kunskap är en förutsättning för att hantera den komplexa vardag som vi lever i.

Välkommen att delta på någon av våra branschanpassade kurser som ger kunskap, inspiration, utökat nätverk med erfarenhetsutbyte.

11-13 november UCM Basic Stads-, plats- och centrumutveckling Läs mer här 

16-17 november i Borlänge Ny BID-Managerutbildning för dig som driver eller ska driva BID-processen i din kommun. Läs mer här 

3-5 mars 2021 Personligt Ledarskap, prel datum. Mer info kommer.BOKA CITYGROUSTRÄFFAR FÖR 2021
 9 februari och 7 september!

Information från vår partner Trivector

Med anledning av Corona/Covid-19 har Trivector valt att göra om sina fysiska kurser till digitala kurser, om läget förändras kan detta omprövas. Se deras utbud här.


 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.