2022-02-14 11:00Medlemsinfo

Glad Alla Hjärtans Dag önskar vi våra medlemmar, partners och följare!

Vilken glädje när restriktionerna äntligen släpptes den 9 februari 2022!!! Ett datum som framtida generationer säkert kommer att läsa om i historie-böckerna. Det var då vi kunde röra och roa oss fritt igen. Lämna hemma-kontoret och umgås på riktigt. I detta nu är faran inte helt över och än återstår att se hur våra beteenden har förändrats. En sak är säker och det är att vi längtar att få träffas igen och det kommer vi att göra på Årskonferensen i Östersund – fjärde gången gillt! Det blir mingelkväll 17 maj och sedan fortsätter vi med konferensen 18-19 maj. Vi jobbar febrilt med programmet och alla förberedelsena för att ge dig en häftig och minnesvärd totalupplevelse.  Anmälningslänken hittar du här. Välkommen!

 

Nu är färdriktningen uppdaterad!

– I vår gemensamma strävan kring att ta hand om och utveckla våra stadskärnor, centrum och platser krävs samverkan, men inte vilken samverkan som helst utan en professionell, strukturerad och långsiktig samverkan. Svenska Stadskärnor står för allt detta och är därför en viktig part i dialogen mellan det offentliga och privata när vi ska ta våra stadskärnor in i framtiden, säger Per Eriksson, styrelseordförande för Svenska Stadskärnor, tidigare vd för City i Samverkan i Stockholm.                                                       

Så, välkommen att ta del av Svenska Stadskärnors nya affärsplan för 2022-2025. Syftet med den är bland annat att visa på organisationens färdriktning de närmaste åren, tydliggöra vision och kärnvärden och inte minst visa på den unika position som Svenska Stadskärnor innehar i det gemensamma arbetet med att utveckla våra stadskärnor, avslutar Per. 

Aktuellt projekt: Ny modell ska mäta och jämföra utvecklingen av hållbara och attraktiva stadskärnor – redo för nästa fas

Svenska Stadskärnor har etablerat samarbete med statliga forskningsinstitutet RISE för att ta fram en modell vars syfte är att få fram variabler där man kan mäta och jämföra hållbar och attraktiv utveckling av stadskärnor och stadsdelscentrum. I utvecklingsarbetet har ett 20-tal medlemsstäder varit delaktiga. När modellen blir färdig ska alla medlemmar i Svenska Stadskärnor kunna använda den.

– Svenska Stadskärnor har genom åren, i samarbete med medlemmarna, utvecklat olika analys- och processverktyg med nationella och internationella ramverk som exempelvis QM – kvalitetsmärkning av städer, Purple Flag, BID och PULS. Nu ser vi ett stort behov av en nationell plattform för att mäta hållbar och attraktiv utveckling i centrum och stadsdelscentrum, säger Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor.

–  Samarbetet med RISE ger oss en unik möjlighet att utveckla en gemensam modell som alla medlemmar kan använda med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i symbios. Här är vi i framkant, säger Henrik Olsson, cityledare i Göteborg och en del av Svenska Stadskärnors ledningsgrupp, som är sammankallande från Svenska Stadskärnors sida.

Under 2021 har en behovsanalys genomförts av RISE i samarbete med Svenska Stadskärnor och en prototyp upparbetats. Nästa steg är att samla kommuner som vill medverka som testpiloter i detta projekt samt söka finanseringsmeddel. Är du intresserad, vill veta mer och kanske delta i projektet? Hör av dig till Henrik Olsson.

Läs analysen här

Spetskompetens i samverkan

Forskningsrådet har fått ytterligare en ny medlem genom Carin Lammård, Ek dr i företagsekonomi och lektor i urbana studier vid Malmö universitet, där hon är även knuten till forskargruppen Urban Business and Development. Hennes forskningsfokus är hållbara transporter, ofta med fokus på citylogistik och detaljhandeln. Hennes forskning inkluderar teman som handelns digitalisering, fastighetsmarknaden, B2B relationer, inköp av godstransporter samt CSR. Hon har även varit verksam som fastighetsmäklare, konsult och journalist. Catrin skriver forskningsartiklar och här är ett exempel på ett bok där hon är medförfattare: Handelns digitalisering – Undran inför framtidens affärer

Läs mer om Catrin på LinkedIn här.

Forskningsrådets syfte är tänkt att bidra till en ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer – och då särskilt stadskärnor. Rådet ska också bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap. Ett av målen är att öka den allmänna kunskapen om stadskärnornas utmaningar och förutsättningar och över tid bygga upp en egen kunskapsbank för att positionera Svenska Stadskärnor som en kunskapsdrivande organisation. Här hittar du tidigare trendspaningar som Forskningsrådet har gjort.

Den 5 april får du träffa de fyra nya medlemmarna på 59 minuters webinar med fokus på aktuell forskning. 

PÅ GÅNG!

Kommande webinars

Notera följande datum nedan – inbjudningarna kommer efter hand som det närmar sig.

• 17 mars Forum Purple Flag – inbjudan kommer

• 24 mars Nationellt BID Forum – inbjudan kommer

•  5 april Fokus 59 minuter  – Fokus på aktuell forskning

•  7 juni Fokus 59 minuter – Fokus på vinterbelysning

Investera i din kompetensutveckling

•  20-22 april UCM Personligt ledarskap

• 13-15 sept UCM Coachande ledarskap 

• 9-11 nov UCM Basic 

Studiebesök

• 16-17 juni H22 i Helsingborg – 2-dagars inspirerande  och branschanpassat studiebesök – Lär känna framtiden i tid

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrumutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.