2022-03-10 18:40Medlemsinfo

FORUM PURPLE FLAG 17/3 kl 14: Om läget och återstarten av kvällslivet

Den 9 februari 2022 är ett historiskt datum. Restriktionerna släpptes! Glädjen att äntligen få återta kvälls- och nöjeslivet och få träffas på riktigt var överväldigande. I drygt två har har kvällslivets näringsidkare och samhällets aktörer haft många tuffa utmaningar – ekonomiska, sociala och inte minst trygghetsupplevelsen. Många utmaningar återstår fast kanske av en mer positiv karaktär. 

•  Hur har pandemin påverkat våra sociala beteenden? 

•  Blir det som förr eller på ett annat sätt? 

•  Hur attraktivt och tryggt är nöjeslivet efter kl 17.00 i våra städer 

   sedan restriktionerna släpptes för 6 veckor sedan? 

•  Hur ser vi på trygghets- och säkerhetsfrågorna i ett framtida perspektiv?

För att få en lägesbeskrivning, skåda framåt och inte minst få inspiration och tips hur andra städer gör internationellt, nationellt och lokalt har vi bjudit följande gäster:

INTERNATIONELLT PERSPEKTIV: Ojay McDonald, CEO, ATCM är vår organisations motsvarighet i England som bl a introducerade Purple Flag 2006. (på engelska)

NATIONELLT PERSPEKTIV: Jessica Aftén Moback, regionansvarig Visita Stockholm & Gotland

GODA EXEMPEL FRÅN KRISTIANSTAD OCH GÖTEBORG: Charlotte Swärd, verksamhetsledare Kristianstad City och Anna Nordin, Drog- och brottsförebyggande samordnare Kristianstad kommun 

Sofie Lindström, processledare Innerstaden Göteborg och Ola Skogsberg, kommunpolis LPO City, Göteborg

Datum: 17 mars kl 14.00-15.00

Välkommen med din anmälan här

Webinaret är kostnadsfritt. Länk till webinariet skickas ut dagen innan.

FAKTA OM FORUM PURPLE FLAG

MÅLET med detta forum är att få inspiration samt utbyta erfarenheter och tips för alla som arbetar med Purple Flag-modellen eller är intresserade av att  påbörja processen för att bli certifierad enligt Purple Flags kriterier.

SYFTET är att öka kännedomen om det viktiga Purple Flag-arbete som görs för tryggare och bättre kvällsupplevelser genom kunskapsspridnig och goda exempel. 

MÅLGRUPPEN är centrum-, plats- eller cityledare som ansvarar för eller/och arbetar med stadens utveckling och attraktionskraft dag- som kvällstid och i vissa fall dygnet runt.

MER INFORMATION hittar du även på vår hemsida här. Välkommen att kontakta oss även via mail Tomas Kruth eller Erika Braun 

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med Sveriges kommuner och regioner, SKR samt över 200 enskilda kommuner och företag, samverkansorganisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrumutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.