2021-04-27 12:50Medlemsinfo

FOKUS 59 minuter: Översiktsplanens betydelse för stadskärnans utveckling

Västerås i kvällsbelysning. Foto Pia NordlanderVästerås i kvällsbelysning. Foto Pia Nordlander

DATUM • WEBINAR den 6 maj kl 10.00-10.59

Under 59 minuter fokuserar vi denna gång på den kommunala Översiktsplanen s k ÖP – det övergripande strategiska och visionära dokumentet vars syfte är att vägleda till beslut om användning av mark- och vattenområden och hur den existerande stadsmiljön ska utvecklas i kommunen.

 Vad kan centrumorganisationer göra för att påverka ÖP är en fråga vi bl a söker svar på under 59 minuter. För att få inspiration och en tydligare inblick i ÖP:s viktiga strategiska dokument och processen kring den, har vi bjudit in talare med olika kompetenser med lång erfarenhet av ÖP både ur ett strategiskt och operativt perspektiv enligt nedan:

Moderatorer är Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor och Marlene Hassel, ordförande för Sveriges Centrumutvecklare.

Välkommen med din anmälan här senast den 5 maj kl 16.00.

Bjud gärna med din styrelse, ledningsgrupp och fastighetsägarna i er samverkansorganisation.

FAKTA OM FOKUS 59 minuter

Det är ett digitalt samtalsforum där vi under 59 minuter fokuserar på aktuella frågor kring stads-, plats- och centrumutveckling utifrån olika perspektiv. Inbjudna gäster från olika städer, sakkunniga, forskare etc ger sin bild och delar sina erfarenheter i ämnet samt svarar på deltagarnas frågor.

FOKUS 59 minuter är kostnadsfritt webinar och endast öppet för medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare. No show-avgift debiteras med 250 kr.

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM?

Besök våra respektive hemsidor för mer information:

www.svenskastadskarnor.se        www.sverigescentrumutvecklare.se

KOMMANDE WEBINARS

3 juni, 2 september, 7 oktober,  4 november och 2 december.

I SAMVERKAN

 

 

 

 


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Våra främsta partners är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna Sverige. Vi samlar ca 200 organisationer och kommuner och är representerade av medlemmar i 105 svenska orter och städer.