2023-04-25 08:53Medlemsinfo

Finalister till Årets Stadskärna 2023 klara

För 27:e året utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den stad som gjort störst förflyttning i sin utveckling av centrum genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med förflyttning menas att det finns ett flertal mätbara resultat. Årets tre finalister är Sundsvall, Södertälje och Malmö. Alla tre städerna arbetar strategiskt och långsiktigt för att skapa en levande stadskärna där människor trivs, känner sig trygga och välkomna. Juryn står inför ett tufft beslut. Den 31 maj avslöjas vinnaren i samband Svenska Stadskärnors Årskonferens i värdstaden Helsingborg, som är förra vinnaren från 2022. 

För att bli nominerad till Årets Stadskärna krävs ett giltigt kvalitetscertifikat på samverkan, QM – Quality Mark och resultat baserat på strategier och handlingsplaner med tydliga mål, budget, genomförande i samverkan mellan det offentliga och det privata. Utmärkelsen Årets Stadskärna är en viktig drivkraft för städerna. 

Se filmen här där vi presenterar finalisterna till Årets Stadskärna 2023. 

Stora framsteg, stort engagemang och tydlig struktur i arbetet kännetecknar de nominerade städerna

Södertälje arbetar för att vara den självklara mötesplatsen för alla och erbjuda mångfald och puls hela dygnet. Malmö styrs av visionen att skapa en stadskärna för alla att älska och återuppleva och Sundsvalls ledstjärna är att tillsammans skapa plats. Alla tre har siktet inställt på att bli Årets Stadskärna!

– Gemensamt för de tre finalisterna är att det finns ett brett engagemang och en tydlig och hållbar struktur för samverkan. Städernas arbete innehåller många pusselbitar som tillsammans ska skapa en trivsam och levande stadskärna, säger Annika Boman, juryns ordförande och vice ordförande i Svenska Stadskärnors styrelse. De nominerade städerna är väl införstådda med detta. Deras arbete visar på stora framsteg, målmedvetenhet och tydliga resultat. 

Juryn har besökt städerna och granskat städernas ansökningshandlingar och juryöverläggningarna pågår. På kvällen den 31 maj vet vi vilken stad som bäst uppfyller kriterierna för Årets Stadskärna 2023. Tillkännagivandet sker i samband med Svenska Stadskärnors årskonferens den 30-31 maj i Helsingborg.

Här hittar du hela Årskonferensens meny: 

 PARTNERSEMINARIER    TALARE    PROGRAM    HOTELLBOKNING    ANMÄLAN   


Om Svenska Stadskärnor AB

Svenska Stadskärnor är en branschöverskridande icke-vinstdrivande medlemsorganisation med syfte att skapa levande orter och livfulla städer genom samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Vi samverkar med cirka 180 kommuner och företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges centrum- och platsutvecklare, ATCM i England och IDA i USA.