Våra filmer

Dags att säga vår mening - Svensk sjukvård behöver omvårdnad En kommunikationsinsats för god omvårdnad.
All rights reserved
En informationsfilm om vårdens viktigaste fråga, sjuksköterskans och omvårdnadens betydelse för patientsäkerhet, patienter och närstående.
Media use
Oili Dahl, vice ordförande Svensk sjuksköterskeförening, pratar om att rätten till hälsa är en mänsklig rättighet.
Media use
Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig! Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig! Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig! Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig! Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig! Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig! Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Omvårdnad.se - Det är sjuksköterskan som har omvårdnadskompetensen. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Omvårdnad.se - Sjuksköterskan är navet i teamet kring patienten. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Omvårdnad.se - Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och kompetensområde. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Omvårdnad.se - Utan sjuksköterskor går vårdtanken förlorad. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Omvårdnad.se - Sjuksköterskan gör patienten delaktig i vården. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Omvårdnad.se - Sjuksköterskan är ovärderlig för patienter och närstående. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use
Omvårdnad.se - Sjuksköterskans omvårdnadskompetens inger förtroende. Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening på swenurse.se
Media use