2023-06-15 14:40Pressmeddelanden

Uttalande från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2023

Bild tagen under Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma den 15 juni 2023.Patienter och närstående har rätt till omvårdnad av hög kvalitet, vilket innebär att patienten får vård utifrån sina unika behov och förutsättningar. Utan sjuksköterskors ledarskap och omvårdnadskompetens är detta omöjligt att uppnå.

Patienter och närstående har rätt till omvårdnad av hög kvalitet, vilket innebär att patienten får vård utifrån sina unika behov och förutsättningar. Utan sjuksköterskors ledarskap och omvårdnadskompetens är detta omöjligt att uppnå.

Ett starkt ledarskap i omvårdnad bidrar även till att rekrytera och behålla sjuksköterskor, vilket är en förutsättning för god, jämlik och säker vård för befolkningen. Den demografiska utvecklingen samt omställningen till Nära vård medför ökade krav på kompetens och struktur för ledarskap inom omvårdnad. Därför behöver hälso-och sjukvården implementera ledningsstrukturer där sjuksköterskor ges mandat och befogenhet att leda omvårdnad, i såväl patientnära vård, som i forskning, styrning och utveckling av hälso- och sjukvården.Om Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.


Kontaktperson(er)

Kanslichef
Marie Östlund Iwarzon