2023-03-14 07:00Bloggposter

Välkommen som student till Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili DahlSvensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

 

Nyligen var det terminsstart för sjuksköterskestudenter och Svensk sjuksköterskeföreningen vill önska alla studenter en givande studietid och grattis till ert yrkesval. Antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet har fortsatt att öka och intresset för utbildning är stort. Det är glädjande.

Svensk sjuksköterskeförening driver påverkansarbete för att grundutbildningen håller hög kvalitet. Svensk sjuksköterskeförening har nyligen deltagit i utredningen om verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för grundutbildningen (Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska, SOU 2022:35 (regeringen.se) Vi anser att det är viktigt att sjukskötesrkestudenter har VFU i högskolemässig lärandemiljö, att den inkluderar reflektion och sakkunnig handledning, att alla handledare har lägst kandidatexman, handledarutbildning och erfarenhet och att detta skall kravställs via avtal. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för att flera disputerade sjuksköterskor kan vara lärare i utbildningen genom förenade anställningar. Vi förordar mentorskap för nyexaminerade sjuksköterskor och arbetar för kontinuerlig professionsutveckling. Som student kan du ta del av föreningens publikationer som tex kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, via Svensk sjuksköterskeförenings hemsida.

När jag valde att studera till sjuksköterska ville jag påverka människors liv och hela samhället och lära mera om människan, men också göra skillnad och lära livet ut. Jag är fortfarande glad för mitt yrkesval och den har tagit med mig till många fina möten, specialisering och via forskning och ledarskap till möjlighet att påverka utveckling av omvårdnad.

Jag är övertygad att du kommer också att ha ett spännande yrkesliv där många möjligheter erbjuds. Som sjuksköterska kan du utvecklas i det patientnära arbetet, fördjupa dina kunskaper tex genom specialisering och/eller arbeta som lärare, forskare och ledare. Det är också en profession som kan ta dig ut i världen.

Blir du nyfiken på Svensk sjuksköterskeförening, ta kontakt med oss, info@swenurse.se.

Gå gärna in och läs om fördelarna med att bli medlem Bli medlem | Svensk sjuksköterskeförening (swenurse.se)Om Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens kunskapsområde omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för patientens, vårdens och hela samhällets bästa.

Kontaktperson(er)

Kanslichef
Marie Östlund Iwarzon