2023-11-21 16:00Pressmeddelande

Ny branschriktlinje för kosttillskott

BRL

Svensk Egenvårds uppdaterade version av branschriktlinjen för kosttillskott är nu publicerad. Branschriktlinjen ska ses som branschens sammanställning och tolkning av rådande livsmedelslagstiftning. Den här branschriktlinjen är tänkt att användas av företag som importerar, tillverkar, förpackar, distribuerar, säljer eller på annat sätt hanterar råvaror och ingredienser i framställningen av kosttillskott innan de når slutkonsument. Riktlinjens syfte är att stödja arbetet med livsmedelssäkerhet, underlätta att gällande lagstiftning följs och ge riktlinjer för hur märkningen kan göras enhetlig.

I den senaste versionen av branschriktlinjen har bland annat hänvisningar till olika förordningar, föreskrifter och vägledningar uppdaterats. Ett flertal faror har lagts till i kapitel 16 om exempel på faroanalyser (bland annat ”val av mikroorganism” och ”val av växt/växtsubstans”). Det finns ett nytt avsnitt om Cannabis Sativa i kapitel 4.5 om växtbaserade produkter och ett nytt avsnitt om mikroorganismer (kapitel 10.10). I den senaste versionen av branschriktlinjen för kosttillskott finns även ett helt nytt avsnitt om ekologiska kosttillskott (kapitel 4.9) samt ett nytt avsnitt om omega 3-oljor (kapitel 10.9).

Livsmedelsverket har bedömt Svensk Egenvårds branschriktlinje om kosttillskott och även informerat EU-kommissionen om den. Den anses vara ett lämpligt stöd för de livsmedelsföretagare som berörs i arbetet med att leva upp till kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, vilket också motsvarar kapitel 11-16 i den här branschriktlinjen.


Om Svensk Egenvård

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen. Branschorganisationen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. Svensk Egenvård är medlemmar i den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe.


Kontaktpersoner

Mats Nilsson
Verkställande Direktör
Mats Nilsson