2020-06-15 08:16Pressmeddelande

Nu finns Näringswiki på nätet!

Branschorganisationen Svensk Egenvård lanserar Näringswiki - en informationssida om näringsämnen i kost och tillskott.

Det finns många informationssidor på Internet om vitaminer och mineraler. En del är väldigt bra, en del är det inte. Vår ambition är att Näringswiki ska vara den mest pålitliga informationskällan. Alla de påståenden som finns i Näringswiki för vitaminer och mineraler är godkända hälsopåståenden. Godkända av den europeiska livssäkerhetsmyndigheten EFSA och EU-kommissionen. Man kan känna sig trygg med den information som finns i Näringswiki.

Även kategorin växter ingår i Näringswiki. Här är regelverket kring hälsopåståenden under utredning. I detta avsnitt finns därför källhänvisningar till de forskningsresultat som tas upp i texterna.

Näringswiki är inte en källa för rådgivning. Endast vetenskapliga studier och de av EFSA godkända hälsopåståendena, baserade på väldokumenterad vetenskap, ingår. På Näringswiki gäller försiktighetsprincipen.

Nyheter, myndighetsinformation och aktuell forskning kommer att presenteras i artiklar på Näringswiki. www.näringswiki.se


Om Svensk Egenvård

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen. Branschorganisationen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. Svensk Egenvård är medlemmar i den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe.


Kontaktpersoner

Mats Nilsson
Verkställande Direktör
Mats Nilsson