2023-05-05 11:33Pressmeddelande

Inga maxgränser i Sverige!

Screenshot 2020-05-08 at 14.26.06.png

Livsmedelsverket backar från sitt förslag om att införa maxgränser för vitaminer och mineraler i Sverige.

  • Det är med stor glädje och lättnad jag tar emot beskedet att förslaget om maxgränser nu dragits tillbaka, säger branschorganisationen Svensk Egenvårds ordförande Peter Hencz i en kommentar till beslutet. Det hade drabbat svenska företag hårt om beslutet genomförts och vi haft ett annat regelverk än företag från andra länder.

 

  • Även svenska konsumenter är vinnare idag då de även fortsättningsvis kan köpa säkra produkter av god kvalitet i svenska butiker och på svenska hemsidor, menar Peter Hencz.

 

Utredningen om nationella maxgränser för vitaminer och mineraler i korthet:

Det var 2017 som den dåvarande regeringen gav Livsmedelsverket i uppdrag att utreda om maxgränser för vitaminer och mineraler skulle införas i Sverige. 2019 genomfördes en konsekvensutredning där Svensk Egenvård anförde att två saker oundvikligen kommer att ske om nationella maxgränser införs:

  1. Svenska företag drabbas då de inte tillåts sälja sina produkter på samma villkor som andra europeiska företag vilket leder till att arbetstillfällen och skatteintäkter försvinner.
  2. Svenska konsumenter kommer att köpa sina produkter från utländska sajter vilket innebär att kontrollen och säkerheten försämras.

2020 skickades ändå ett förslag ut på remiss som innebar att Sverige skulle införa nationella maxgränser. Svensk Egenvård kritiserade bristerna i det vetenskapliga underlaget som Livsmedelsverket hänvisade till och underströk att maxgränser inte kan införas utan uttryckligt stöd i gällande EU-rätt. Branschen och konsumenterna stod enade och motsatte sig förslaget. Detta förslag fastställdes aldrig utan ett nytt nedbantat förslag med endast två maxvärden presenterades 2022. Även detta förslag dras nu tillbaka. Då de svenska kosttillskottsföreskrifterna nu notifieras hos EU är projektet med nationella maxgränser äntligen nedlagt.

 

För kommentarer kontakta:

Peter Hencz (ordförande): 076 777 4060

Mats Nilsson (VD): 076 825 9450

 

Läs Svensk Egenvårds remissvar:

https://www.svenskegenvard.se/content/uploads/2020/04/remissvar-20200422.pdf


Om Svensk Egenvård

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen. Branschorganisationen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. Svensk Egenvård är medlemmar i den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe.


Kontaktpersoner

Mats Nilsson
Verkställande Direktör
Mats Nilsson