2022-04-20 08:00Pressmeddelande

Branschen kritisk mot maxgränser för vitamin D och jod

Livsmedelsverket har beslutat sig för att införa maxgränser för vitamin D och jod i kosttillskott. Inget underlag som indikerar någon överkonsumtion av dessa näringsämnen har presenterats. De föreslagna gränsvärdena är 100 mikrogram (µg) för vitamin D och 200 mikrogram (µg) för jod. Förslaget ska godkännas av EU innan det träder ikraft.

Förslaget innebär försämrat konsumentskydd
Svenska konsumenter kommer nu hänvisas till utländska handelsplatser där kontrollen i många fall är obefintlig. Även svenska hälsokostbutiker kommer drabbas.

Svenska företag kommer att diskrimineras
Förslaget innebär att svenska företag inte tillåts sälja vanligt förekommande produkter medan utländska företag kan fortsätta att sälja identiska produkter i Sverige.

Förslaget strider mot EU:s rättspraxis
EU-domstolen har underkänt tillämpningen av flera nationella maxgränser och pekat på det bristfälliga underlaget. Livsmedelsverket presenterar inget nytt vetenskapligt underlag.

- Livsmedelsverket försöker nu åtgärda ett problem som inte existerar. Ingen har kunnat påvisa att den svenska befolkningen lider av för högt näringsintag. Det vore mer naturligt att bekämpa överkonsumtionen av raffinerat socker istället för vitaminer och mineraler, säger Peter Hencz, ordförande för branschorganisationen Svensk Egenvård i en kommentar.


För kommentarer kontakta:
Peter Hencz 076-777 4060, peter.hencz@medicanatumin.se
Mats Nilsson 076-825 9450, mats@svenskegenvard.seOm Svensk Egenvård

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen. Branschorganisationen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. Svensk Egenvård är medlemmar i den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe.


Kontaktpersoner