2020-05-08 12:32Nyheter

Svensk Egenvård avvisar maxgränser

Svensk Egenvård har idag besvarat remissen Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott, Dnr 2018/02027. I remissen föreslår Livsmedelsverket införandet av maxgränser på vitaminer och mineraler i Sverige.

Två saker kommer oundvikligen att ske om maxgränser införs i Sverige:

  1. Svenska företag drabbas då de inte tillåts sälja sina produkter på samma villkor som andra europeiska företag vilket leder till att arbetstillfällen och skatteintäkter försvinner.
  2. Svenska konsumenter kommer att köpa sina produkter från utländska sajter vilket innebär att kontrollen kommer försämras.

Vi noterar att Livsmedelsverket i sitt förslag konstaterar samma saker som Svensk Egenvård. Livsmedelsverket vet att svenska konsumenter kommer få sämre kontrollerade produkter och de vet att svenska företag kommer försvinna med minskade arbetstillfällen och skatteintäkter som följd. Vi drar helt olika slutsatser av detta faktum.

Svensk Egenvård anser att lagstadgade maxgränser inte ska införas för vitaminer och mineraler i kosttillskott i Sverige.

Läs remissvaret i sin helhet


Om Svensk Egenvård

Svensk Egenvård är branschorganisationen för företag inom egenvårdsbranschen. Branschorganisationen Svensk Egenvård samlar leverantörer av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, sportnutrition, viktminskningsprodukter, kosttillskottsliknande medicinteknik och hälsosamma livsmedel på den svenska marknaden. Vårt uppdrag är att förmedla kunskap om egenvård till konsument, media och samhällets beslutsfattare samt att ge våra medlemsföretag stöd och information. Svensk Egenvård är medlemmar i den europeiska branschorganisationen Food Supplements Europe.


Kontaktpersoner

Mats Nilsson
Verkställande Direktör
Mats Nilsson