2022-07-01 05:39Pressmeddelanden

Nytt tillgänglighetsanpassat stråk till Tranvikens havsbad

Nu har möjligheten att ta sig till Tranvikens havsbad förbättrats. Ett 200 meter långt gångstråk har anlagts i skogspartiet bredvid den privatägda badanläggningen samt att parkeringsytan mitt över vägen har ställts i ordning.

- I och med att ett nytt stråk anlagts till Tranviken har det nu blivit enklare för alla att ta sig till det kommunala havsbadet, säger Niklas Säwén, kommunstyrelsens vice ordförande. Såväl gångpassage, rullstolsramp, grill och toalett ligger nu på kommunal mark vilket är viktigt även för att vi ska kunna ansvara för driften i området.

De som velat ta sig till Tranvikens havsbad har hitintill varit tvungna att gå via en grind genom den privatägda fastigheten i området. Den passage som kommunen nu byggt är tillgänglig för alla och förbinder rullstolsrampen med stråket.

- Det nya stråket är tillgänglighetsanpassad med en bro över bäcken och hårdgjord gångyta. Det innebär att personer med någon form av funktionsvariation också ska kunna ta sig till stranden, säger Hans Asplund, skogsförvaltare Sundsvalls kommun.

Den befintliga grillplatsen rustas upp. Bänkbord kommer att finnas i direkt anslutning till stråket och där stråket tar slut går en rullstolsramp tvärs över stranden till den tillgänglighetsanpassade toaletten. Rampen går även ned en bit på stranden.

- I och med att stadsbyggnadskontoret och Skogssällskapet byggde det nya stråket flyttade vi vår befintliga rullstolsramp så att den ligger i direkt anslutning vilket innebär att det blir en tillgänglighetsanpassad lösning till både strand, grillplats och toalett, säger Anders Erlandsson, friluftsstrateg, Sundsvalls kommun.

Sedan tidigare finns plats för beachvolleyboll och handbollsplaner i området. På Tranviken finns även ett bad för hundar.

Kontakt:

 • Niklas Säwén, kommunstyrelsens vice ordförande
  Tfn: 072-085 74 33
 • Hans Asplund, skogsförvaltare, stadsbyggnadskontoret
  Tfn: 070-190 71 18
 • Anders Erlandsson, friluftsstrateg, kultur- och fritidsförvaltningen
  Tfn: 073-398 03 70
 • Thomas Lindström, skogsförvaltare, Skogssällskapet
  Tfn: 060-64 14 67


Om Sundsvalls kommun

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 99 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.