2018-10-16 12:20Pressmeddelande

Sundsvall har billigaste fjärrvärmen i länet

Den senaste Nils Holgersson-rapporten visar att Sundsvallsborna får en prisvärd fjärrvärme. Jämfört med andra kommuner i länet är fjärrvärmen i Sundsvall billigast och även i jämförelse med kommuner av samma storleksordning erbjuder Sundsvall bland det lägsta fjärrvärmepriset i landet.

  • Det gläder oss att vi fortsatt kan erbjuda våra kunder ett lågt och konkurrenskraftigt fjärrvärmepris. I synnerhet då denna uppvärmningsform också är ett bekvämt alternativ som är bra för miljön, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Idag presenteras årets rapport över landets fjärrvärmepriser där de 267 kommuner som erbjuder fjärrvärme som uppvärmningsform jämförs. I Nils Holgersson-undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

- En viktig förklaring till prisskillnaderna är olika val av bränsle. Fjärrvärmen i Sundsvall produceras huvudsakligen med avfallsbränslen och spillvärme från industrin, säger Anders Jonsson.


Undersökningens typfastighet ger en prisskillnad på -1,18 procent jämfört med föregående år.

 

Fjärrvärmepris i länet enligt Nils Holgersson-rapporten:

  1. 1. Sundsvall 149,72 öre/kWh inkl. moms
  2. 2. Timrå 159,82 öre/kWh inkl. moms
  3. 3. Härnösand 159,95 öre/kWh inkl. moms
  4. 4. Örnsköldsvik 160,01 öre/kWh inkl. moms
  5. 5. Kramfors 167,19 öre/kWh inkl. moms
  6. 6. Ånge 168,59 öre/kWh inkl. moms
  7. 7. Sollefteå 168,69 öre/kWh inkl. moms

 

För mer information, kontakta:
Kristina Svensson, tf. marknadschef, 070-186 00 39
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.