Sundsvall Energi


Pressrum

Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Kontaktpersoner

Therese Eriksson
Pressansvarig
Therese Eriksson
Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Malin Nordström
Kommunikatör
Malin Nordström