2015-01-26 09:31Pressmeddelande

Sundsvall Energis kampanj gav 15.180 kr till Mellannorrlands Hospice

För varje ny kund som tecknade elavtal hos Sundsvall Energi under december månad utlovade bolaget efterskänka en summa motsvarande årsavgiften till Insamlingsstiftelsen Mellannorrlands Hospice. 

- Vi på Sundsvall Energi är mycket tacksamma för att så många Sundsvallsbor tecknat elavtal under december månad och samtidigt valt att stötta Mellannorrlands hospice verksamhet. Under december månad fick vi in 46 nya kunder vilket är ett positivt antal för månaden. Årsavgifterna för dessa går nu till välgörande ändamål här i Sundsvall vilket känns fantastiskt bra säger Marcus Hedman, Marknadschef, Sundsvall Energi.

Mellannorrlands Hospice bedriver en viktig och behjärtansvärd verksamhet på icke vinstdrivande basis här i Sundsvall. Här bedrivs specialiserad vård för människor med en svår och långt framskriden obotlig sjukdom med behov av lindrande vård i livets slutskede. Utöver de 25 anställda finns ett femtontal volontärer som på olika sätt är behjälpliga i verksamheten.

- Vi tackar Sundsvall Energi och Sundsvallsborna för att de valt att stötta vår verksamhet. Pengarna kommer väl till användning för att kunna vidmakthålla och utveckla vår verksamhet säger Matthias Brian, medicinskt ansvarig för verksamheten.

Som det lokala energibolaget vill Sundsvall Energi värna om regionens utveckling. Tillsammans med Sundsvallsborna vill vi genom vår gåva till Mellannorrlands Hospice bidra till fortsatt utveckling av stiftelsen i vår region.

För mer information, kontakta: Marcus Hedman, Marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.