2016-01-19 09:56Pressmeddelande

Sundsvall Energis julgåva blir välkommet tillskott till Lekterapins nya satsning

För varje ny kund som tecknade elavtal hos Sundsvall Energi under december månad utlovade bolaget efterskänka en summa motsvarande årsavgiften till lekterapin på barn- och ungdomskliniken på Sundsvalls sjukhus. Utfallet blev glädjande och Sundsvall Energi välkomnar 67 nya kunder som tillsammans med bolaget nu skänker 27 810 kronor till verksamheten. Pengar som kommer att vara en god hjälp på vägen till att köpa in en miniatyrröntgen för barnen.

- Vi på Sundsvall Energi är mycket glada för att så många Sundsvallsbor tecknat elavtal under december månad och samtidigt valt att stötta lekterapin på Sundsvalls sjukhus. Under december månad fick vi in 67 nya kunder vilket är ett riktigt bra utfall. Årsavgifterna för dessa går nu till välgörande ändamål här i Sundsvall vilket känns fantastiskt bra säger Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi.

Barn- och ungdomskliniken bedriver en viktig verksamhet där lekterapin är en frizon för barn och ungdomar. Här ges möjlighet till lek, rörelse och skapande samt bearbetning av svåra händelser vilket är viktigt för barn och ungdomar för ett snabbare tillfrisknande och underlättande av sjukhusvistelsen.

- Vi tackar Sundsvall Energi och Sundsvallsborna för att de valt att stötta vår verksamhet. Pengarna kommer väl till användning för att utveckla Lekterapin. Vår önskan är att kunna köpa in en miniatyrröntgen för att barnen ska kunna "närma sig det okända" på ett lekfullt sätt säger Maritza Villanueva-Contreras, enhetschef, barn- och ungdomsklinik.

För mer information, kontakta:

Marcus Hedman, marknadschef, 070-370 47 26
Maritza Villanueva-Contreras, enhetschef, 070-190 97 86


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.