2021-04-12 09:18Pressmeddelande

Sundsvall Energis års- och hållbarhetsredovisning har publicerats

 
Idag publiceras Sundsvall Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Rapporten visar upp vårt hållbarhetsarbete som är en integrerad del i vår verksamhet.
 
- 2020 har inte liknat något annat år, varken för oss som individer eller för samhället som stort. Trots det har Sundsvall Energi lyckats leverera en normal verksamhet på samtliga områden i relativt stor omfattning vilket är mycket glädjande, säger Anders Jonsson, VD vid Sundvall Energi.
 
 
Års- och hållbarhetsrapporten finns att ta del av på https://sundsvallenergi.se/om-oss/hallbarhetOm Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Kontaktpersoner

Therese Eriksson
Pressansvarig
Therese Eriksson
Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson