2015-12-01 09:50Pressmeddelande

Sundsvall Energi stöttar lekterapin på Sundsvalls sjukhus i jul

I juletid tänker vi extra mycket på alla de barn och ungdomar som kämpar med sjukdom. Därför har vi i år valt att skänka vår julgåva till lekterapin på barn- och ungdomskliniken på Sundsvalls sjukhus. Det gör vi tillsammans med Sundsvallsborna. För varje ny kund som tecknar elavtal hos Sundsvall Energi under december månad, efterskänker bolaget en summa motsvarande årsavgiften till lekterapin.

Lekterapin är en del av behandlingen inom barn- och ungdomssjukvården på Sundsvalls sjukhus. Där får barn och ungdomar, 0-18 år, tillfälle att utvecklas och stimuleras precis som friska barn och ungdomar.

För de flesta barn och ungdomar är sjukhus en ovan miljö att vistas i. Lekterapin är en frizon på sjukhuset där det finns möjlighet till lek, rörelse och skapande vilket är viktigt för ett snabbare tillfrisknande och underlättande av sjukhusvistelsen. På lekterapin finns det möjlighet att återhämta sig och hämta kraft inför kommande behandlingar. Lekterapeuterna hjälper barnen och ungdomarna att bearbeta det som kan kännas svårt och jobbigt.

- Vi på Sundsvall Energi är stolta över att skänka en julgåva till lekterapin i år. Vi gör detta tillsammans med våra kunder, Sundsvallsborna, i syfte och hopp att vårt bidrag skall ge barnen energi säger Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi.

Som det lokala energibolaget vill Sundsvall Energi värna om regionens utveckling. Genom vår julgåva till lekterapin vill vi hjälpa dem att komma närmare sitt mål att kunna köpa in en miniatyrröntgen.

- Vi är mycket tacksamma och varje donation har stor betydelse för oss. På lekterapin bearbetas mycket som barnen får vara med om och där bedrivs även förberedande verksamhet. De här barnen och ungdomarna kan ha en smärtsam vardag så leken är mycket viktig för att ge uttryck för känslor genom lek och skapande. Vår önskan är att kunna köpa in en miniatyrröntgen för att barnen ska kunna "närma sig det okända"på ett lekfullt sätt säger Maritza Villanueva-Contreras, enhetschef, barn-och ungdomskliniken.

 

För mer information, kontakta:
Markus Hedman, marknadschef, 070- 370 47 26
Maritza Villanueva-Contreras, enhetschef, 070-190 97 86


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.