2018-06-25 12:09Pressmeddelande

Sundsvall Energi sponsrar Kubenbadet för andra året i rad och bjuder på fri entré

Sundsvall Energi har för andra året i rad beslutat att sponsra intresseföreningen Kubenbadet. Avtalet avser ett sponsringsbelopp på 40 000 kr. Som en del i sponsringen kommer Sundsvall Energi tillsammans med Kubenbadet att bjuda på fri entré torsdagen den 28 juni. Bland annat delar vi ut badbollar och ballonger samt bjuder barnen på glass – en strålande fortsättning på en förhoppningsvis fortsatt fantastisk sommar.

- Tack vare att Sundsvall Energi tillsammans med andra aktörer valt att upprätta ett sponsorskap kan vi hålla Kubenbadet öppet hela sommaren. För att uppmärksamma detta kommer vi under torsdagen att hålla badet öppet med fri entré, säger Hasse Antonsson, ordförande i Kubenbadets intresseförening.

- Kubenbadet är en uppskattad mötesplats för många så av den anledningen känns det extra roligt att kunna inkludera så många som möjligt genom att erbjuda gratis inträde, säger Arianne Sundman, styrelseordförande för Sundsvall Energi. Det är viktigt att det finns platser för lek, motion och möten som ger energi till Sundsvall. Att badet hålls öppet ger möjlighet till en aktiv sommar med bad och lek och det är jag väldigt glad över att vi kan bidra till.

Sponsringsinsatserna ska syfta till att stärka varumärket genom att synas i sammanhang som förknippas med Sundsvall Energis lokala engagemang.

- Vår sponsring bygger på samarbetsavtal där motprestation tydligt ska framgå. Sponsring ska inte förväxlas med välgörenhet. Föreningarna sprider mycket energi och vi är stolt sponsor av flera fina föreningar och arrangemang i Sundsvallsområdet. Det här är ett samarbete med bara vinnare, säger Arianne Sundman.

 

 

 

För mer information, kontakta:
Arianne Sundman, styrelseordförande Sundsvall Energi, 070-624 32 11
Hasse Antonsson, ordförande Kubenbadets intresseförening, 070-262 55 96
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg Sundsvall Energi, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson