2022-03-24 06:35Pressmeddelande

Sundsvall Energi skapar lösning för orolig energimarknad

Energimarknaden har minst sagt varit orolig det senaste halvåret. Med målet att erbjuda bra alternativ för Sundsvallsbon har Sundsvall Energi nu tagit fram en ny produkt som möter kundens behov av stabila elpriser. Nu lanseras en produkt som kombinerar fördelarna från fastprisavtal med avtal som baseras på rörligt elpris. Produkten är dessutom 100% förnyelsebar.

Uppmärksamheten har varit stor kring elpriser under den senaste tiden. Prissvängningarna har varit extra stor i södra Sverige och trots att priset i norr ändå inte varit lika utsatt så efterfrågar kunderna tryggheten i ett stabilt elpris.

- Nu när kriget i Ukraina skapar oro inför framtiden så hoppas vi att vårt nya erbjudande ska ge en ökad trygghet till de som känt sig stressade över den skakiga energimarknaden, säger Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi.

Den nya elhandelsprodukten kallas Geni och bygger på att Sundsvall Energi bevakar elpriserna och köper in elen när priset är lågt. På så vis kapas kraftiga prissvängningar. Experterna gör jobbet, produkten kräver minimalt engagemang från kundens sida och erbjuder en lösning som tidigare endast varit tillgänglig för företagskunder.

- Det känns väldigt bra att kunna erbjuda Geni till våra kunder. Det är en smart lösning som gör att kund får ett jämnare pris över året och att det går att ta stabila elpriser för givet, säger Nina Norrbin, Kommunikationsstrateg Sundsvall Energi.

Vi jobbar strategiskt för att öka vår kundnöjdhet vilket är en viktig del i vårt varumärkesarbete. Alla investeringar vi gör skapar hållbar lönsamhet och då går överskottet tillbaka till alla som bor i Sundsvalls kommun, för ett bättre liv i Sundsvall.


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin