2013-12-04 09:02Pressmeddelande

Sundsvall Energi skänker julgåva till Barnens Guldkant i form av lokala föreningsavgifter

I juletid tänker vi lite extra på alla barn och ungdomar och därför har vi i år liksom förra året valt att skänka en julgåva till Barnens Guldkant. Den peng vi skänker har vi valt ska gå till lokala föreningsavgifter för at ge förutsättningar att barn och ungdomar kan delta i föreningslivet.

- Vi är stolta över att även i år kunna stödja Barnens Guldkant säger Marcus Hedman, Marknadschef vid Sundsvall Energi. I år öronmärker vi julgåvan i form av föreningsavgifter.
Syftet med att öronmärka julgåvan är att ge fler barn och ungdomar i Sundsvall förutsättningar att kunna delta i föreningsaktiviteter i regionen och på så sätt motverka utanförskap för barnen.

Barnens Guldkant är en ideell förening som startade hösten 2012 och som vill motverka barnfattigdom lokalt i Sundsvall. Föreningens verksamhet gör det möjligt för familjer att få en guldkant på tillvaron genom att bland annat främja en aktiv fritid.

Som det lokala energibolaget vill Sundsvall Energi värna om Sundsvallsregionen, det vi gör ska vara bra för alla som bor och verkar i Sundsvall, bra för miljön, bra för människor och därmed även bra för den lokala utvecklingen. Vårt bidrag till Barnens Guldkant går helt i linje med Sundsvall Energis strategi att värna och verka lokalt.

- Det känns väldigt bra att ett kommunalt bolag som Sundsvall Energi väljer att skänka en gåva samt att de öronmärker pengarna till just föreningsavgifter. Det är många barn som måste sluta med fotbollsträningen för att familjen inte har råd med träningsavgift. Detta skapar en känsla av utsatthet för de här barnen. Vi vill värna för att barn skall få känslan av att få vara i ett sammanhang inom föreningsliv, någonting som vi tror kan vara viktigare än att få en julklapp säger Eva Ström, en av initiativtagaren till Barnens Guldkant.

Sundsvall Energi vill vara en aktiv del i Sundsvallsregionens utveckling och blir därmed det naturliga valet av energibolag. Genom vår gåva till Barnens Guldkant vill vi uppmuntra till fortsatt lokalt engagemang i barn och ungdomars föreningsliv.

För mer information kontakta: 
Marcus Hedman 
Marknadschef, Sundsvall Energi AB, mobil 070-370 47 26

Eva Ström
Fritidsgårdsföreståndare, Sundsvalls Kommun,  mobil 0730-51 46 48 Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.