2023-02-02 06:00Pressmeddelande

Sundsvall Energi redovisar en vinst på 70 miljoner för 2022

KorstaverketKorstaverket

Sundsvall Energis resultat för 2022 är ett av bolagets starkaste någonsin. Hög tillgänglighet i bolagets avfallskraftvärmeverk och högt värde på bolagets elproduktion är de främsta faktorerna till det starka resultatet.

Året har präglats av den extrema omvärldssituationen, post corona följt av kriget i Ukraina och europeisk elkris. Omvärldssituationen har inneburit att många tidigare stabila förutsättningar har blivit alltmer osäkra.
 
- Jag är extra glad att vi har kunnat leverera ett starkt resultat ett år då många intäkts- och kostnadsströmmar har förändrats så kraftigt. Vår största affär - fjärrvärmen, har visat på en styrka och stabilitet i en för övrigt orolig omvärld och vi har kunnat tillgodose våra kunders behov utan problem, säger Anders Jonsson, vd på Sundsvall Energi.

Bolaget har de senaste åren investerat i en kapacitetsökning i avfallskraftvärmeverket som under det gångna året levererat produktionsrekord både avseende drifttid och maxprestanda.

- Vi planerar för nya stora investeringar vid Korstaverket för att ytterligare förbättra klimatprestanda på våra leveranser till bolagets fjärrvärme- och avfallsbehandlingskunder. Då är det tryggt att ha ett kvitto på att våra investeringar kan ge bra avkastning, fortsätter Anders Jonsson.Om Sundsvall Energi

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att vår verksamhet ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Våra erbjudanden till kund ska ha höga miljö- och klimatprestanda. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin