2022-03-16 06:45Pressmeddelande

Sundsvall Energi investerar i nytt varumärke

Sundsvall Energi logotyp

Sundsvall Energi går in i en ny fas och lanserar ett nytt utseende för att positionera bolaget för framtiden. De senaste 15 åren har det inte hänt mycket med Sundsvall Energis varumärke. Omvärlden däremot, har inte stått still. Den nya identiteten är förankrad i nutiden, väcker intresse och hjälper nya målgrupper att upptäcka Sundsvall Energi.

Sundsvall Energi är ett kommunalägt bolag som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad och vill förnya sig i takt med omvärlden. En ny varumärkesidentitet är mycket mer för oss än bara en slogan eller ett typsnitt. Det är en visualisering av vilka vi är och vad vi står för och det är ett sätt att lära känna oss och få upp ögonen för vad vi kan göra för våra kunder och Sundsvall.

- Våra kundundersökningar visar att vi har stor potential att öka vår synlighet och vårt sätt att kommunicera med befintliga och nya kunder. Vi har också sett en ökad konkurrens på energimarknaden de senaste åren. Investeringar i kommunikation och varumärke är strategiskt viktigt för att säkerställa kundnöjdhet och därmed
långsiktig lönsamhet i bolaget, säger Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi.
 
- Det är viktigt att vi genom det nya varumärket kommer närmare våra kunder och möter dem på ett sätt som skapar mer interaktion mot en bredare målgrupp. Vi ser även en nytta när det gäller att attrahera framtida medarbetare så att bolaget tryggar kompetensbehov för framtiden och fortsätter att vara en attraktiv
arbetsplats, säger Nina Norrbin, Kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi.
 
Alla investeringar vi gör ska vara hållbara och bidra till ökad lönsamheten över tid och överskottet går tillbaka till alla som bor i Sundsvalls kommun, för ett bättre liv i Sundsvall.Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin