2017-06-22 10:08Pressmeddelande

Sundsvall Energi går in som stolt huvudsponsor till Kubenbadet

Sundsvall Energi har beslutat att sponsra intresseföreningen Kubenbadet. Avtalet avser ett sponsringsbelopp på 80 000 kr.

- Vi har fram till sista stund varit osäkra på om vi kunnat öppna badet i år. Tack vare att Sundsvall Energi tillsammans med andra aktörer valt att upprätta ett sponsorskap kan vi hålla Kubenbadet öppet i år – det känns helt fantastiskt, säger Hasse Antonsson, ordförande i Kubenbadets intresseförening.

Den nystartade intresseföreningen Kubenbadet har haft som målsättning att öppna badet redan 1 juli i år. Med anledningen av den snäva tidsplanen har arbetet varit intensivt de sista dagarna för att lyckas.

- Kubenbadet är en uppskattad mötesplats för många. För mig känns det viktigt att det finns platser för lek, motion och möten med andra människor tillgängligt för oss Sundsvallsbor. Genom att Kubenbadet hålls öppet får fler barn möjlighet till en aktiv sommar med bad och lek och jag är väldigt glad över att vi kan bidra till det, säger Arianne Sundman, styrelseordförande för Sundsvall Energi.

Sponsringsinsatserna ska syfta till att stärka varumärket genom att synas i sammanhang som förknippas med Sundsvall Energis lokala engagemang.

- Vår sponsring bygger på samarbetsavtal där motprestation tydligt ska framgå. Sponsring ska inte förväxlas med välgörenhet. Föreningarna sprider mycket energi och vi är stolt sponsor av flera fina föreningar och arrangemang i Sundsvallsområdet. Det här är ett samarbete med bara vinnare, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi.

 

För mer information, kontakta:
Arianne Sundman, styrelseordförande Sundsvall Energi, 070-624 32 11
Hasse Antonsson, ordförande Kubenbadets intresseförening, 070-262 55 96
Marcus Hedman, marknadschef Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg Sundsvall Energi, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson