2020-05-18 13:39Pressmeddelande

Sundsvall Energi får mycket väl godkänt i kundnöjdhet

Resultatet från årets kundundersökning är här. För andra gången i rad får Sundsvall Energi mycket väl godkänt i kundnöjdhet och rankas nu som nummer sju i landet i Supportföretagets dynamiska Energibolagsindex.

Betyget från kunderna har aldrig varit bättre och resultatet visar på en mycket hög kundnöjdhet, säger Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi. Det här är resultatet av att en mer kundnära organisation skapats. Vi är självklart mycket stolta över det fina betyget från våra kunder.

Sundsvall Energi genomför vartannat år en nöjd-kund-index-undersökning (NKI-undersökning). Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med slumpmässigt utvalda privat- och företagskunder och visar på att bolaget ligger på en fortsatt mycket hög kundnöjdhetsnivå med ett nöjdhetsindex på 78,94 (skala 0-100).

Undersökningen visar att kunderna har en positiv syn på Sundsvall Energi och att lojaliteten är mycket hög där upp mot 75 procent kan tänka sig att rekommendera Sundsvall Energi.

Högst i topp är leveranssäkerheten, bemötande och kompetens. Sundsvall Energi förbättrar även resultaten inom områden som prisvärde och fakturaförståelse.

Särskiljande är att Sundsvall Energi upplevs som ”bra”, ”pålitliga” och ”lokala”, det går att avläsa dels i den första imagefrågan där kunden ska beskriva bolaget med endast ett ord. Vidare visar resultatet att ordet ”pålitligt” tagit en ännu större plats när kunden tänker på Sundsvall Energi jämfört med föregående mätning för två år sedan.

- Vi sätter kundbemötande och leverans i fokus och det är glädjande att det ger resultat, säger Anders Jonsson. Genom att analysera resultaten kan vi hitta sätt att bibehålla eller förbättra vår höga kundnöjdhet.

 

För mer information, kontakta:

Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Therese Eriksson, Kommunikationsstrateg, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson