2013-04-22 07:49Pressmeddelande

Start för unikt fjärrvärmeprojekt med stora miljövinster

Sundsvall Energi kommer under denna vecka att starta projektet med att gräva nya fjärrvärmeledningar från Östrand till Ljustadalen. Anledningen till projektet är det utökade samarbetet mellan Sundsvall Energi och SCA.

Det var i december 2012 som Sundsvall Energi och SCA beslutade om att investera i ett utökat samarbete vilket innebär att SCA ökar sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät.

- Detta samarbete är unikt och känns mycket bra då det innebär stora miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och att vi ytterligare kan trygga våra fjärrvärmeleveranser för framtiden. Samarbetet stärker fjärrvärmens konkurrenskraft i Sundsvall med omnejd rejält och ger oss en miljöprestanda i toppklass i Sverige säger Anders Jonsson, VD Sundsvall Energi.

Under ett år kommer det att innebära en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.

Genom detta samarbete utökar SCA sina leveranser av energi från Ortvikens pappersbruk och även Östrands massafabrik blir en ny stor och viktig leverantör till fjärrvärmenätet.

Den nya ledningen från Östrand till Ljustadalen beräknas vara klar för att leverera värme i början på november. Projektet i sin helhet beräknas vara klart våren 2014.

- Vi känner oss mycket nöjda med att Sundsvall Energis målsättning att öka omsättningen och samtidigt skapa miljömässiga energilösningar uppfylls på ett mycket tillfredsställande och effektivt sätt säger Anders Jonsson.



Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson