2016-01-25 10:00Pressmeddelande

Starkt resultat från Sundsvall Energi bidrar till ett hållbart Sundsvall

Sundsvall Energi koncernen redovisar en vinst på 43 miljoner kronor före skatt och boksluts dispositioner. I koncernen ingår Sundsvall Energi, Reko Sundsvall, Korsta oljelager och Sundsvall Elnät. Moderbolaget Sundsvall Energis rörelseresultat blev 36 miljoner vilket är ett tillfredställande resultat då utetemperaturen under 2015 varit 22 % varmare än ett normalår.

Vår vinst tillfaller vår ägare, Sundsvalls kommun via kommunens moderbolag Stadsbacken.

2015 var ett extremt milt år temperaturmässigt vilket medfört lägre resultat för värmeaffären på grund av lägre energileveranser men även en marginell oljeförbrukning för produktionen vilket är mycket positiv för miljön.

- Utifrån omständigheterna gör vi ett starkt resultat och det innebär att vi lämnar ett tydligt bidrag till Sundsvalls utveckling mot ett hållbart samhälle säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, mobil 070-313 01 71


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson