2016-10-12 09:29Pressmeddelande

Senaste Nils Holgersson-rapporten visar: Fjärrvärmen i Sundsvall – billigast i länet

Den senaste Nils Holgersson-rapporten visar att fjärrvärmen i Sundsvall är billigast i länet.

- Rapporten visar att fjärrvärmen i Sundsvall är ett konkurrenskraftigt och prisvärt värmealternativ. Allt fler i Sundsvall väljer fjärrvärme, idag levererar vi värme till över 3 000 kunder, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi.

Nils Holgersson-rapporten jämför kostnader för en ”typfastighet” i Sveriges alla kommuner. I undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

I Sundsvall är fjärrvärmepriset per kvadratmeter inklusive moms 799,11 kr 2016. Detta att jämföra med Timrå 808,82 kr/kvm, Ånge 843,75 kr/kvm, Härnösand 799,66 kr/kvm, Kramfors 848,75 kr/kvm, Sollefteå 853,44 kr/kvm och Örnsköldsvik 825,05 kr/kvm.

- En viktig förklaring till prisskillnaderna är olika val av bränsle. Fjärrvärmen i Sundsvall produceras av återvunnen energi från avfallsbränslen, rötgas från reningsverk och spillvärme från närliggande skogsindustri. 2013 ökade SCA sina leveranser av energi till Sundsvalls fjärrvärmenät. Samarbetet innebär miljövinster genom att vi nu kan möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

 Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson