2015-12-11 09:52Pressmeddelande

Rekordlåga elpriser för årstiden

Den varma hösten och de välfyllda vattenmagasinen fortsätter att hålla elpriserna på rekordlåga nivåer.

- Elpriserna fortsätter att vara riktigt låga för årstiden. Den här veckan har Sundsvall Energis priser på fastpris avtal sjunkit ned till nya rekordnivåer. Nu är det ett bra läge att se över sitt elavtal och gärna värna om sitt lokala engagemang säger Susanne Lander, produktansvarig, Sundsvall Energi.

För ett år sedan låg det rörliga priset på 36.37 öre/kWh (exklusive moms och energiskatt), idag i november 2015 kostar en kWh 31.26 öre, en positiv prisskillnad för våra kunder om närmare 14%.

- Det rörliga elpriset har aldrig varit så lågt sedan vi, Sundsvall Energi, började sälja el och det var år 2007. Historiskt sett så har rörligt elpris varit det mest förmånliga för kunden. Vi kan också se att trenden att många kunder väljer rörligt avtal håller i sig säger Susanne Lander.

För varje ny kund som tecknar elavtal hos Sundsvall Energi under december månad efterskänker bolaget en summa motsvarande årsavgiften till lekterapin på Sundsvalls sjukhus.

För mer information, kontakta:
Susanne Lander, produktansvarig, 070-527 84 86


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.