2022-06-27 11:00Pressmeddelande

Liquid Winds andra anläggning för elektrobränsle, FlagshipTWO, avses etableras i Sundsvall

Sundsvall Energi inleder ett samarbete med Liquid Wind för att stå värd för och leverera koldioxid till den andra produktionsanläggningen för elektrobränsle i kommersiell skala i Sverige. Biogen koldioxid från Korstaverket ska samlas in och blandas med förnybar vätgas för att skapa det gröna elektrobränslet e-metanol. Med Liquid Winds teknik produceras klimatneutralt fartygsbränsle.

• Liquid Wind har ingått ett avtal med Sundsvall Energi som anger parternas avsikter att utveckla en 100 000 ton elektrobränsleanläggning.
• Anläggningen, FlagshipTWO, ska tillverka grönt elektrobränsle, e-metanol, som stöd för utfasningen av fossila bränslen primärt inom sjöfarten som idag använder mestadels fossila bränslen, vilket kommer att reducera CO2-utsläppen med över 90 %.

Claes Fredriksson, Liquid Winds VD och grundare, kommenterar:
”Vi är glada att presentera FlagshipTWO – ett projekt som ytterligare stärker Sveriges position i den gröna omställningen och samtidigt ger stöd åt lokal tillverkning av fossilfria bränslen. Fabriken i Sundsvall får dubbla kapaciteten jämfört med FlagshipONE i Örnsköldsvik, och riktar sig till sjöfartsmarknaden.”

Arianne Sundman, styrelseordförande Sundsvall Energi:
“Sundsvall har målet att vara klimatneutral till år 2030 och det här blir ett avgörande steg i den riktningen. Bolaget ser positivt på möjligheten att utveckla vår verksamhet tillsammans med Liquid Wind och vi är väldigt glada över samarbetet som vi startat upp.”

Anders Jonsson, VD för Sundsvall Energi, säger:
“Vi planerar för ett omfattande arbete under flera år framåt för att möjliggöra denna utveckling och det kan då bli den största industrisatsningen som gjorts i Sundsvall någonsin. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder energi- och avfallsbehandlingslösningar med framtidssäkrade klimatprestanda och därmed ta en tätposition i vår bransch.”

De båda företagen kommer nu att ha ett nära samarbete för att integrera sina verksamheter. Liquid Winds fabrik byggs på Sundsvall Energis anläggning - Korstaverket. Med hjälp av effektiv teknik siktar Liquid Wind på att samla in all koldioxid som släpps ut från Korstaverket, ca 240 000 ton per år. I Liquid Winds fabrik tillverkas grönt väte från förnybar elektricitet och vatten. Vätgasen kombineras sedan med den biogena fraktionen av insamlad CO2 i en reaktor för att bilda e-metanol. De båda anläggningarna blir också nära integrerade för att utväxla ånga, spillvärme och andra processmedier för att maximera användningen av resurser.

Den fossila fraktionen CO2 behandlas vidare av Sundsvall Energi för långsiktig inlagring i berggrunden, så kallad CCS, (Carbon Capture and Storage).

Liquid Wind arbetar tätt med strategiska partners som tillhandahåller tekniken och kunskapen för att tillverka elektro-metanol. Det är ett erfaret team som också har arbetat tillsammans på FlagshipONE. Framöver ska de utforma teknikintegreringen och konstruera anläggningen i nära samarbete med Sundsvall Energi. Målet är att fatta investeringsbeslut i slutet av 2023, med förbehåll för erforderliga miljötillstånd och utbyggnad av elnätskapacitet. Med en konstruktionstid på ungefär två år beräknas elektrobränslet bli tillgängligt i slutet av 2025 eller början av 2026.

Johan Zettergren, projektchef för FlagshipTWO hos Liquid Wind, säger:
”Det är ett spännande projekt med många nyttor. Först och främst kommer alla fossilutsläpp från Korstaverket att elimineras. För det andra ersätter och undviker e-metanol utsläpp från fossila bränslen. Det djupgående samarbetet och processintegreringen som vi siktar på ger en verkligt cirkulär värdekedja baserad på helt lokala råvaror.”

För mer information kontakta:
Liquid Wind Communications
Klaudija Cavala

Sundsvall Energi Communications
Nina Norrbin
Om Liquid Wind
Liquid Wind är ett bolag med ambitionen att elektrifiera både svensk och internationell sjöfart genom att producera grönt elektrobränsle. Liquid Winds fokus är att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av e-metanol, för att påskynda övergången till koldioxidneutral marin och transport. Anläggningarna kommer att producera ett koldioxidneutralt flytande bränsle och på så sätt kan företaget erbjuda sina kunder en möjlighet att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. Liquid Wind är baserat i Göteborg. 2021 utsågs Liquid Wind till en av de fem bästa energi-startupföretagen globalt av StartUs Insights.
För mer information, besök liquidwind.se eller följ Liquid Wind på LinkedIn och Twitter.Om Sundsvall Energi

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att vår verksamhet ska vara bra både för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Våra erbjudanden till kund ska ha höga miljö- och klimatprestanda. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin