2015-12-21 09:54Pressmeddelande

Länsstyrelsen anmäler Sundsvall Energi för överskridande av begränsningsvärden

Under 2015 har Sundsvall Energi haft två driftstörningar som medfört kortvariga överskridande av kolmonoxid via Korstaverkets skorsten samt bristande funktion hos utrustning som ledde till förhöjda utsläpp av kadmium via processavlopp.

De två driftstörningarna som skedde var ett oplanerat strömavbrott i februari 2015 och den andra driftstörningen var på grund av rengöring av avfallspannan i september 2015.

- Vi har direkt i samband med driftstörningen anmält detta till Länsstyrelsen trots att de förhöjda halterna bedöms ha en ringa miljöpåverkan. Vi har förändrat våra rutiner vad gäller rengöring av avfallspannan för att minska risken att det händer igen. Vad gäller strömavbrott är det svårare att förebygga och säkerställa att det inte händer igen säger Anders Jonsson, VD, Sundsvall Energi.

Under sommaren konstaterades förhöjda värden av kadmium. Utredningen av händelserna visar att detta berodde på skadade dysor i jonbytare (ett steg i vattenreningen).

- Det är beklagligt att det har hänt men trots det så har vi ett gott omhändertagande av kadmium. Beräkningar visar att vi trots driftstörningen omhändertagit 99,78% av det kadmium som avfallsbränslet innehåller, vid normal drift hade vi omhändertagit 99,84% säger Anders Jonsson.

Trots störningarna har anläggningen levererat bra och lyckats väl med att avgifta samhället från föroreningar.


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.