2016-06-08 09:16Pressmeddelande

Lägre fjärrvärmepriser i Sundsvall 2017

Sundsvall Energi har beslutat att sänka fjärrvärmepriset inför 2017. Prissänkningen är ett resultat av de effektiviseringar som bolaget genomfört under de senaste åren.

- Vi har tidigare haft en mycket återhållsam prisutveckling, att vi nu dessutom sänker fjärrvärmepriset känns extra roligt. Målet för oss är att fortsätta det lyckosamma arbetet, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi.

I samband med Prisdialogen i maj presenterades en prissänkning för näringsfastigheter i Sundsvall med 0,9 procent samt 0,5 procent i Matfors, Kvissleby, Indal, Liden och Lucksta.

- Prissänkningen som vi nu genomför är en viktigt och tydlig signal till kunderna – att inflationen dessutom ökar ger kunderna en dubbel effekt. Vi är jätteglada över den positiva trend som vi ser för fjärrvärme som värmealternativ, säger Nils Nyström, produktansvarig för värme och återvinning.

I samband med den avslutande prisdialogen i slutet av augusti fastslås fjärrvärmepriserna för privat- och näringsfastigheter.

 

Fotnot: Prisdialogen är en modell som innefattar både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Deltagare i Prisdialogen för Sundsvall Energi är Mitthem, Norrporten, Sundsvallsfastigheter, Diös Norrland, Riksbyggen, HSB Mitt, Västernorrlands Läns Landsting, Fastighetsägarna Norr, Sundsvalls Kommun, Magnus Edström Fastigheter, Sundsvalls Bostäder, Din Bostad i Sundsvall samt Tvättbjörnen. Mer information om prisdialogen finns på www.prisdialogen.se.

För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, 060-19 16 14, 070-370 47 26
Nils Nyström, produktansvarig värme och återvinning, 060-19 16 44, 073-270 78 62
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.