2021-07-24 15:52Pressmeddelande

Läckage i fjärrvärmecentraler på grund av driftstörning

Under lördagen har ett förhöjt tryck i fjärrvärmeledningarna på Alnö uppstått. Detta kan i sin tur medfört läckage i fjärrvärmecentraler hos villor och fastigheter på Alnö.

- Vi beklagar detta och uppmanar av den anledningen våra kunder i området att se över sina fjärrvärmecentraler. I de fall läckage upptäcks vill vi att man kontaktar vår felanmälan. I semestertider är vi extra tacksamma om exempelvis grannar till bortresa fjärrvärmekunder kan hjälpa oss att sprida informationen, säger Therese Eriksson, pressansvarig vid Sundsvall Energi.

 

Nummer till felanmälan 060-19 27 50 (dygnet runt).
 

För mer information, kontakta:
Bjarne Öberg, produktionschef, 070-348 99 08
Therese Eriksson, pressansvarig, 070-593 00 25

 


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Kontaktpersoner

Therese Eriksson
Pressansvarig
Therese Eriksson
Bjarne Öberg
Produktionschef
Bjarne Öberg