2020-03-04 14:30Pressmeddelande

Läckage i fjärrvärmecentraler på grund av driftstörning

Under gårdagen skedde en kort driftstörning på fjärrvärmenätet, vilket resulterade i ett förhöjt tryck i ledningarna. Detta kan i sin tur medfört läckage i fjärrvärmecentraler hos villor och fastigheter.

- Vi beklagar detta och uppmanar av den anledningen våra kunder att se över sina fjärrvärmecentraler. I de fall läckage upptäcks vill vi att man kontaktar vår felanmälan. I sportlovstider är vi extra tacksamma om exempelvis grannar till bortresa fjärrvärmekunder kan hjälpa oss att sprida informationen, säger Peter Lindström, distributionschef vid Sundsvall Energi.

 

Nummer till felanmälan 060-19 27 50 (dygnet runt).
 

För mer information, kontakta:
Peter Lindström, distributionschef, 070-207 53 00
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25
 


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson