2014-04-25 09:06Pressmeddelande

Invigning av Sundsvall Energi Arena

Fredagen den 25 april är det dags för invigning av Sundsvall Energi Arena. Det officiella namnbytet kommer att ske i samband med landskampen mellan Tre Kronor och Norge. Sundsvall Energis VD Anders Jonsson och Sundsvall Hockeys styrelseordförande Kjell-Arne Sköldh kommer att vara på plats för att klippa bandet.

- Det är viktigt för oss på Sundsvall Energi att värna om Sundsvallsregionen, det vi gör ska vara bra för alla som bor och verkar i Sundsvall, bra för miljön, bra för människor och därmed även bra för den lokala utvecklingen. Vårt samarbete med Sundsvall Hockey går helt i linje med Sundsvall Energis strategi att värna och verka lokalt säger Anders Jonsson.


Matchen börjar klockan 19.00 och invigningsceremonin kommer att äga rum strax innan nedsläpp.


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson