2014-11-17 09:25Pressmeddelande

HSB har tecknat en större affär med Sundsvall Energi

HSB tecknar ett treårigt elavtal med Sundsvall Energi. Avtalet omfattar hela 70-tal bostadsrättsföreningar inom Sundsvall/Timrå med en årsförbrukning på 15 700 000 kWh. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2015 och sträcker sig till den sista december 2017. Affärens volym uppgår till 47 miljoner kilowattimmar.

- Vi är oerhört stolta att HSB som är en erkänd och viktig aktör på fastighetsmarknaden valt Sundsvall Energi som sin elleverantör. Sundsvall Energi arbetar hårt för att vara konkurrenskraftiga i alla led och att HSB nu väljer oss ser vi som ett bevis att vi har konkurrenskraftiga priser och produkter av högsta kvalitet säger Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi.

Målet och drivkraften för Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och avfallsbehandling ska vara bra både för människorna och miljön och bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. De resultat vi skapar i vår verksamhet återinvesteras i regionen.

- Varje år hjälper vi våra kunder att göra en gemensam upphandling av el. Viktiga faktorer för oss när vi väljer samarbetspartner är att de kan leverera miljöel till ett bra pris. Att vår avtalspartner Sundsvall Energi dessutom är ett lokalt företag är lite extra roligt, säger Tord Östberg upphandlare på HSB.

HSB erbjuder ett heltäckande utbud inom fastighetsförvaltning och boendeservice. De förvaltar bostadsrättsföreningar och ett stort antal offentliga och privata fastigheter. Dessutom säljer de nyproducerade bostäder.

För mer information, kontakta:

Marcus Hedman, Marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Tord Östberg, Upphandlare, HSB, 070-375 5458


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.