2021-03-03 06:00Pressmeddelande

Grön fjärrvärme i Kvissleby – nu är nya pannan på plats

Nya pelletspannan i Kvissleby.Nya pelletspannan i Kvissleby.

En ny pelletspanna har tagit plats i Kvissleby – en viktig pusselbit i fjärrvärmeutbyggnaden mellan Kvissleby och Njurundabommen. Den nya pannan, som är en grön investering, levererar till 100 procent fossilfri värme.
 
- Vi kan stolt meddela att för första gången sedan fjärrvärmenätet i Kvissleby byggdes har ingen olja eldats under februari månad och bränslet till fjärrvärmeförsörjningen i Kvissleby har därmed varit fossilfritt. Vår nya panna bidrar tillsammans med den äldre pannan tillsammans till fossilfri fjärrvärme i Kvissleby och så småningom även i Njurundabommen, säger Bjarne Öberg, produktionschef.
 
 
Investeringen genomförs både för att kunna möta upp framtida fjärrvärmebehov i området och som en del i Sundsvall Energis kontinuerliga arbete i att minska klimatpåverkan.
 
- Driftsättningen av den nya pannan gör att oljebehovet minskar då den pannan använder förnyelsebar råvara, men också genom att bolaget kan ersätta två mindre oljepannor och därmed minska verksamhetens klimatpåverkan. Nykomlingen har en kapacitet på 5 MW, vilket är mer än den befintliga flispannan på 4 MW, säger Bjarne Öberg.
 
Njurundabommen är idag den enda större tätorten som saknar fjärrvärme i Sundsvalls kommun. Enligt plan ska den nya ledningen som kopplar ihop Njurundabommen med nätet i Kvissleby vara klar för drift hösten 2022.
 
- 2020 har arbetet med att bygga ut fjärrvärmenätet i Njurunda fortsatt. Under året har vi också förstärkt vårt befintliga nät genom att lägga ner ytterligare en fjärrvärmeledning på en sträcka där vi annars riskerat att få en flaskhals i systemet. På det sättet säkrar vi leveranserna till Kvissleby och till de kommande kunderna i Njurundabommen, säger Bjarne Öberg.
 Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Kontaktpersoner

Therese Eriksson
Pressansvarig
Therese Eriksson
Bjarne Öberg
Produktionschef
Bjarne Öberg