2020-10-08 04:31Pressmeddelande

Fredrik Ekwurtzel – ny Affärsutvecklingschef för Sundsvall Energi

Frredrik Ekwurtzel, Affärsutvecklingschef, Sundsvall EnergiFrredrik Ekwurtzel, Affärsutvecklingschef, Sundsvall Energi

Fredrik Ekwurtzel har tillträtt som ny Affärsutvecklingschef vid Sundsvall Energi med ansvar för kundrelationer och affärsutveckling. Fredrik har bred erfarenhet inom ledarskap, försäljning och utbildning och kommer närmast från Härnösand Energi och Miljö där han haft en roll som Affärsområdeschef Elnät.

- Vår strävan är att vara än mer aktiva gentemot våra kunder och tydligt verka som en samarbetspartner till företag och privatpersoner för att hitta effektiva och hållbara energilösningar. Med sin breda erfarenhet kommer Fredrik bidra till att vi stärker våra kundrelationer och vidareutvecklar våra affärer. Vi är mycket nöjda med rekryteringen, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

- Jag är väldigt glad över förtroendet. Det känns fantastiskt spännande och jag ser fram emot att få vara med att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare och kunder, säger Fredrik Ekwurtzel, Affärsutvecklingschef vid Sundsvall Energi.


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson
Fredrik Ekwurtzel
Affärsutvecklingschef
Fredrik Ekwurtzel