2022-06-17 06:37Pressmeddelande

Förorenade massor kommer till nytta på Blåberget

Bild över Blåberget

Sluttäckningen av den gamla deponin har påbörjats på Blåberget. Där kommer massorna från saneringen av den gamla sågverkstomten vid Nyvik på Alnö vara ett värdefullt bidrag till arbetet som just nu pågår.
I samband med saneringen av den gamla sågverkstomten vid Nyvik på Alnö körs massorna som ska bytas ut till Blåbergets avfallsanläggning där ca 14000 ton kommer att användas som konstruktionsmaterial i sluttäckningen av den gamla deponin.
Detta innebär att man med massorna formar ett utjämnande lager över den gamla avfallsdeponin som därefter förses med ett tätskikt. På det sättet kommer framtida nederbörd inte ta med sig föroreningar dels från det avfall som finns på Blåberget sen tidigare eller från dom massor som tas emot från Nyvik.
 
- Det innebär även att man lokalt kan få användning för dom förorenade massor som finns i vårt område och genom sluttäckningen minska spridningen av föroreningar. Ytterligare ett sätt att skapa samhällsnytta genom att avgifta vår omgivning, säger Rikard Fürst, enhetschef för återvinning på Sundsvall Energi AB.

Sluttäckningen av den gamla avfallsdeponin på Blåberget kommer att pågå under flera år och Sundsvall Energi kommer att kunna ta emot massor liknande dom från Nyvik under en lång tid framöver.

 Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin
Rikard Fürst
Enhetschef Återvinning
Rikard Fürst