2016-10-11 09:26Pressmeddelande

Fjärrvärmepriset i Sundsvall 2017

1 januari 2017 sänker Sundsvall Energi fjärrvärmepriset i Sundsvall. För en villakund i Sundsvall blir det nya priset 87 öre/kWh inklusive moms, vilket innebär en genomsnittlig sänkning med 0,7 procent.

- Prissänkningen är till största del ett resultat av det framgångsrika effektiviseringsarbete som vi under de senaste åren genomfört och ligger helt i linje med vår prisstrategi, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Även i de yttre fjärrvärmenäten sänks fjärrvärmepriset. I Liden, Indal och Lucksta från 95,5 öre/kWh till 95 öre/kWh (inkl. moms) samt i Matfors och Kvissleby från 87,9 öre/kWh till 87 öre/kWh (inkl. moms).

För näringsfastigheter i Sundsvall innebär prisförändringen en genomsnittlig sänkning med 0,9 procent.

- Vi har tidigare haft en mycket återhållsam prisutveckling, att vi nu dessutom sänker fjärrvärmepriset känns extra roligt, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. Prissänkningen som vi genomför är en viktigt och tydlig signal till kunderna – att inflationen dessutom ökar ger kunderna dubbel effekt. Vi är jätteglada över den positiva trend som vi ser för fjärrvärme som värmealternativ.Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson