2019-04-25 12:34Pressmeddelande

Charlotte Vikström har tillträtt som ny affärsutvecklingschef

Charlotte Vikström har tillträtt som ny affärsutvecklingschef på Sundsvall Energi med ansvar för kundrelationer och affärsutveckling. Charlotte har bred erfarenhet från strategi och affärsutveckling inom fastighetsbranschen och kommer närmast från Castellum där hon haft en central roll. I rollen som affärsutvecklingschef blir hon ansvarig för en helt ny avdelning inom Sundsvall Energi.

- Vår strävan är att vara än mer aktiva gentemot våra kunder och tydligt verka som en samarbetspartner till företag och privatpersoner för att hitta effektiva och hållbara energilösningar, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi. Med erfarenhet från fastighetsbranschen kommer Charlotte att bidra med gedigen erfarenhet och kunskap för att vidareutveckla våra affärer samt stärka kundrelationerna, vi är mycket nöjda med rekryteringen.

Charlotte Vikström ser fram emot sin nya roll och att bli en del av Sundsvall Energi vars företagskultur och värderingar hon starkt delar.

Inom Sundsvall Energi finns en stor drivkraft till att bidra till Sundsvalls utveckling och det känns både utmanande och inspirerande. Jag vill vidareutveckla vår dialog med kunderna och våra erbjudanden så att vi betraktas som en bra samarbetspartner och inte bara en leverantör. För mig är det viktigt att vi verkar för en hållbar stadsutveckling – vi ska bidra till att Sundsvall är en attraktiv stad att leva och verka i, säger Charlotte.

För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Charlotte Vikström, affärsutvecklingschef, 070-320 58 98
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

 


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson