2022-06-22 13:52Pressmeddelande

Bedrägerisamtal där man utger sig vara Sundsvall Energi och Sundsvall Elnät

Det pågår just nu bedrägerisamtal till kunder hos Sundsvall Energi och Sundsvall Elnät, där bedragaren uppmanar kunden att logga in på sitt bank-ID för påstådd återbetalning av pengar.

- Hittills vet vi att en av de kunder som utsatts för bedrägerisamtal har förlorat pengar från sitt bankkonto. Vi vill poängtera att vi aldrig skulle be våra kunder om person- eller kontouppgifter i samband med inloggning på bank-ID, säger Fredrik Ekwurtzel, Affärsutvecklingschef Sundsvall Energi.

Sundsvall Energi och Sundsvall Elnät uppmanar sina kunder att vara uppmärksamma och om något i samtalet känns misstänksamt ska man avsluta samtalet och kontakta kundservice på Sundsvall Energi eller Sundsvall Elnät.

- Det verkar som att bedragarna nyttjar tillfället i samband med den elpriskompensation som vi administrerar och som beslutats av regeringen. Det är oerhört beklagligt. De kunder som har rätt till kompensation i samband med detta återbetalas inte, utan kompenseras med avdrag på en eller flera fakturor, säger Linda Kinell Lindström, Kommunikationschef Sundsvall Elnät.

Sundsvall Energi kundservice: 060-19 22 00
Sundsvall Elnät kundservice: 060-600 50 20


För mer information, kontakta: 
Fredrik Ekwurtzel, Affärsutvecklingschef Sundsvall Energi, 070-306 24 44
Linda Kinell, Kommunikationschef Sundsvall Elnät, 070-509 97 24Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Fredrik Ekwurtzel
Affärsutvecklingschef
Fredrik Ekwurtzel
Nina Norrbin
Kommunikationsstrateg
Nina Norrbin