2020-10-05 09:49Pressmeddelande

Anmälan upprättad i samband med tillsynsbesök vid Blåberget

Miljökontoret har i samband med ett tillsynsbesök vid Blåberget upprättat en polisanmälan avseende miljöbrott.

- Det var i och med en internkontroll som vi upptäckte att en av våra underleverantörer använt en mindre mängd slaggrus ovan ett tätskikt i ledningsstråken för elkabel och tryckledning. Med anledning av att slaggrus använts ovan tätskiktet har vi brutit mot gällande villkor varpå vi enligt anmälningsplikt rapporterat detta till Miljökontoret som nu upprättat en polisanmälan, säger Bjarne Öberg, produktionschef vid Sundsvall Energi.


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Bjarne Öberg
Produktionschef
Bjarne Öberg