2018-10-01 12:14Pressmeddelande

150 000 kronor till föreningslivet – nu startar Energichansen 2018!

För 6:e året i rad startar nu Energichansen – en sponsortävling för föreningar verksamma i Sundsvall och Timrå  med 150 000 kronor i potten.

- Vi vill genom Energichansen låta allmänheten vara med och påverka vår sponsring, säger Kristina Svensson, tf. marknadschef vid Sundsvall Energi. Av den anledningen låter vi folkets röster bestämma hur en del av vår redan avsatta sponsringsbudget ska fördelas.

Energichansen är en sponsortävling på initiativ av Sundsvall Energi för att främja lokal utveckling i Sundsvallsregionen med fokus på föreningslivet. Alla föreningar verksamma i Sundsvall och Timrå kommun inom idrott och kultur är välkomna att delta under förutsättning att tävlingsvillkoren uppfylls. I potten finns 150 000 kronor.

Tävlingsbidraget lämnas på energichansen.se och består av en film på max 40 sekunder samt en beskrivning av föreningens behov av sponsring.

- Det är viktigt att skilja på sponsring och välgörenhet, av den anledningen ska det finnas en tydlig motprestation, säger Kristina Svensson, tf. marknadschef vid Sundsvall Energi.

Efter ansökningsperioden avslutats väljer en jury ut tio finalister som presenteras på energichansen.se. Finalisterna gör upp om 150 000 kr – hur pengarna fördelas mellan föreningarna är det allmänheten som bestämmer via en digital omröstning.

 

Fotnot:
Ansökningstiden pågår under oktober, därefter följer finalomröstning 12 november – 18 november. Årets vinnare och resultat
presenteras den 19 november på energichansen.se.

 

För mer information, kontakta:
Kristina Svensson, tf. marknadschef, 070-189 00 36
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25


Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.


Kontaktpersoner

Anders Jonsson
VD
Anders Jonsson