2016-04-01 09:03Pressmeddelande

150 000 kronor till föreningslivet – nu startar Energichansen 2016

För fjärde året i rad startar nu Energichansen – en sponsortävling för föreningar/enskilda utövare verksamma i Sundsvall och Timrå kommun med 150 000 kronor i potten.

Vi vill genom Energichansen låta allmänheten vara med och påverka vår sponsring, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. Av den anledningen låter vi folkets röster bestämma hur en del av vår redan avsatta sponsringsbudget ska fördelas.

Energichansen är en sponsortävling på initiativ av Sundsvall Energi för att främja lokal utveckling i Sundsvalls-regionen med fokus på föreningslivet. Alla föreningar/enskilda utövare verksamma i Sundsvall och Timrå kommun inom idrott och kultur är välkomna att delta, under förutsättning att tävlingsvillkoren uppfylls. I potten finns 150 000 kronor.

Tävlingsbidraget lämnas på energichansen.se och består av en film på max 40 sekunder (alternativt en bild), samt en beskrivning av föreningens behov av sponsring.

- Ett gott samarbete är viktigt och det ska finnas en tydlig motprestation. Självklart ska relationen mellan vinstsumman och motprestationen vara rimlig, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi.

En jury, bestående av Anders Jonsson (VD, Sundsvall Energi), Marcus Hedman (marknadschef, Sundsvall Energi), Magdalena Forsberg, Elisabeth Leidinge, Susanne Bertlin och Christian Beijer, väljer därefter ut tolv finalister.

Ansökningstiden pågår under april. Vecka 18 utser juryn de tolv finalister. Allmänhetens omröstning pågår under veckorna 18-19. Årets vinnare presenteras måndagen den 16 maj på energichansen.se

 

För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, 070-370 47 26
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25Om Sundsvall Energi

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.