2022-04-27 04:15Pressmeddelande

Uppkopplad inomhusmiljö – full koll på radon och syrehalter

SISAB:s driftcentral följer radon- och koldioxidhalter och temperaturer i skolorna och justerar vid behov.SISAB:s driftcentral följer radon- och koldioxidhalter och temperaturer i skolorna och justerar vid behov. Foto: SISAB

Skolfastighetsbolaget SISAB har världens viktigaste hyresgäster och deras inomhusmiljö mäts dygnet runt för att skapa bästa möjliga förutsättningar. SISAB:s senaste tillägg är att mäta radonhalterna i skolfastigheterna via uppkopplade radonsensorer.
– Då kan rätt åtgärder sättas in i rätt tid. Bra för inomhusmiljön, energiförbrukningen och framförallt för våra viktiga hyresgäster, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Med trådlösa radonmätare, uppkopplade i SISAB:s egna SOLIDA-system (där SISAB i realtid kan följa temperatur, koldioxid- och radonhalter i alla SISAB:s fastigheter), så går det nu att anpassa ventilationen direkt om radonhalterna ökar. Mot tidigare då ”radonpuckar” placerades ut och hämtades in efter ett antal månader och analyserades. Om resultatet visade på höga radonhalter så kördes ventilationen dygnet runt för att komma tillrätta med problemet och nya mätningar gjordes efteråt för att se till att åtgärderna fått effekt. Tidskrävande och med en hög förbrukning av energi.

Nu kan SISAB följa inomhusklimatet och radonhalterna i realtid, och ökar halterna då kan ventilationen köras på ett optimalt och hållbart sätt för att sänka nivåerna.

Träffa Niklas Dalgrip, chef för SISAB:s driftavdelning, på mässan Nordbygg ons- och torsdag. Han är på plats och berättar mer om SOLIDA och SISAB:s AI-styrda fastigheter. 

SISAB:s trådlösa radonsenser skickar mätvärden dygnet runt och året om. Foto: SISAB.

SISAB:s trådlösa radonsenser skickar mätvärden dygnet runt och året om. Foto: SISAB.

 

Fakta om Radongas:
Radon är en gas som finns naturligt. Vanligtvis kan den komma från marken som en byggnad står på. Det är viktigt att man som fastighetsägare hålla koll på halterna så att gränsvärderna inte överskrids. Radon är ingen stor riskkälla, enligt Boverket, men utsätts man för höga värden under en lång tid så ökar risken för lungcancer. Källa: Boverket


Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell