2022-12-14 06:00Pressmeddelande

Smart fjärvärmestyrning i Stockholmsskolor spar miljoner

Erica Eriksson SISAB, Emilia Bjuggren (S) och Mats Carlqvist SISAB.Erica Eriksson SISAB, Emilia Bjuggren (S) och Mats Carlqvist SISAB.

SISAB:s nya AI-lösning för effektstyrning av fjärrvärme i 125 av Stockholms skolor ger stora energibesparingar. Bra för plånboken, klimatet och utan påverkan på skolverksamheten.
”När vi så här innovativt kan påverka energiförbrukningen i Stockholms många skolor så får det stor effekt. Samtidigt som vi bidrar till att minska belastningen på stadens fjärrvärmenät”, säger Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholm.

SISAB, Schneider Electric och Myrspoven utvecklar sitt partnerskap i AI-plattformen SOLIDA. Från 2023 inkluderas en proaktiv och planerbar effektstyrning av fjärrvärme, där kapade effekttoppar minskar både kostnader och påverkan på miljön. 

Ökade energipriser är ett faktum och energieffektivisering är ett viktigt verktyg för lägre kostnader, men som fastighetsägare finns det mer att göra. Effektanvändningen påverkar en relativt stor del av fjärrvärmekostnaderna och utifrån detta faktum initierade SISAB behovet av att AI-plattformen SOLIDA ska inkludera effektstyrning av fjärrvärme.

”Ett hållbart framtida energisystem förutsätter att kunderna är en aktiv del av systemet och detta samarbete visar möjligheterna och fördelarna med det. Genom smart styrning baserad på datadrivna beslut minskar vi vår effekt- och energianvändning samtidigt som vi reducerar vår påverkan på klimatet” säger Erica Eriksson, energisamordnare på SISAB.

Besparning som motsvarar 150 villor

SISAB, Schneider Electric och Myrspoven har länge haft ett partnerskap där fokus har varit energioptimering i SISAB:s byggnader med Myrspovens AI-funktionalitet i SISAB:s egen plattform SOLIDA. Lösningen bygger på en samverkan med Schneider Electrics IoT-plattform EcoStruxure Building Operation. Idag körs SOLIDA i ca 125 av SISAB:s skolor och förskolor vilket lett till energieffektiviseringar på närmare 3 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen i cirka 150 villor.

”Samhället och individuella aktörer har länge strävat efter att minska energianvändningen i sina byggnader. I och med den rådande energikrisen har frågan blivit än mer aktuell. Att investera i framtidssäkra lösningar som bidrar till effektivitet och hållbarhet, vilket detta samarbete är ett gott exempel på, ökar även motståndskraften mot framtida krissituationer”, säger Tomas Bäckstadi, Service and Business Development Director på Schneider Electric.

Tillgången till effekt är en aktuell fråga för både fjärrvärme och el. De kallaste dagarna är systemen som mest belastade. För att tillgodose behovet vid topplasterna används ibland även fossila bränslen. Genom att reducera effekttopparna finns det mer utrymme i näten för att ansluta fler kunder samtidigt som det kan hindra att fossila bränslen används för uppvärmning hos energileveratören.

Inomhusklimatet opåverkat

Funktionaliteten som Myrspoven utvecklar låter fastighetsägare ta kontrollen över sitt effektbehov. Genom datadrivna beslut baserade på historiskt effektbehov och effektsignatur skapas ett tak för vad medeleffekten per dygn får vara.  AI-systemet kommer, med hjälp av sin 48h prediktion anpassa styrningen för att hålla uppvärmningen under vald effekt utan påverkan på inomhusklimatet. Genom användningen av sensorer som ger full kontroll, är det möjligt att bibehålla rätt inomhusklimat och samtidigt kapa effektanvändningen. Funktionaliteten för proaktiv effekttoppskapning utvecklas nu av Myrspoven och kommer driftsättas i SISAB:s byggnader i början av det nya året 2023. SISAB förväntar sig stora besparingar och även en betydande positiv inverkan på klimatet.

”Effektbegräsningar i realtid har länge använts inom fastighethetsautomation, men det nya med denna metod är att det ger en faktisk effektbegränsning på riktigt, där vi kan samspela mellan fastighetsbolag och energibolag och kan planera så att effekttopparna aldrig uppstår i våra system”, säger Mats Carlqvist, samordnare av fastighetsautomation på SISAB.

Att sätta ett effekttak och sedan över tid optimera byggnadens effektkonsumtion ger en stor besparingspotential.

”Detta är ett jättebra exempel på hur vi tillsammans med en fastighetsägare som ser behovet kan hitta nya innovativa lösningar som minskar byggnadernas klimatpåverkan”, säger Anders Kallebo, VD Myrspoven.Om SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.


Kontaktpersoner

Kommunikationschef
Thomas Pella Bergsell